BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đăng lúc: 09:09:58 13/12/2019 (GMT+7)

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
ban thường vụ đảng ủy.JPG 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Lê Mơ

Giám Đốc

2

Mai Hữu Hưng

Phó giám đốc

3

Nguyễn Hữu Nam

Trưởng phòng TCHC

4

Nguyễn Thanh Tùng

Phó giám đốc

5

Đỗ Anh Kiều

Trưởng khoa HSCC

6

Đậu Đình Thảo

Trưởng phòng KHTH

7

Lê Thị Hiền

Bác sỹ khoa SảnTừ khóa bài viết: