Thông tin tuyển dụng

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) năm 2023

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) năm 2023

Đăng lúc 21 ngày trước · 0 lượt xem

THÔNG BÁO Tuyển dụng Bác sĩ (hạng III) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng Bác sĩ (hạng III) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023

Đăng lúc 21 ngày trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 886 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 158 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 648 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 913 lượt xem

Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn

Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó gồm: - Câu 1: Kiến thức chung về viên chức: 30 điểm - Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành: 30 điểm - Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm: 30 điểm - Câu 4: Câu hỏi mở (Giám khảo tự đặt câu hỏi và cho điểm): 10 điểm

Đăng lúc 2 năm trước · 893 lượt xem

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghi định 68/2000/NĐ-Cp năm 2021

Số lượng cần tuyển dụng: 27 người - Vị trí việc làm cần tuyển: Khối chuyên môn, nghiệp vụ; Khối hành chính. a) Khối chuyên môn nghiệp vụ: - Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 05 người - Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 02 người - Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 09 người - Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 01 người - Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 04 người, trong đó chia ra: + Chuyên ngành PHCN và VLTL: 02 người. + Chuyên ngành Xét nghiệm y học: 02 người. - Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 03 người, trong đó chia ra: + Chuyên ngành PHCN và VLTL: 02 người. + Chuyên ngành Xét nghiệm y học: 01 người b) Khối hành chính: - Tổ chức, hành chính, nhân sự (01.003): 01 người. - Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 02 người, vị trí là Hộ lý.

Đăng lúc 2 năm trước · 1340 lượt xem

Phương án tuyển dụng viên chức và hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2021

Số lượng cần tuyển dụng: 27 người - Vị trí việc làm cần tuyển: Khối chuyên môn, nghiệp vụ; Khối hành chính. a) Khối chuyên môn nghiệp vụ: - Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 05 người - Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 02 người - Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 09 người - Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 01 người - Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 04 người, trong đó chia ra: + Chuyên ngành PHCN và VLTL: 02 người. + Chuyên ngành Xét nghiệm y học: 02 người. - Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 03 người, trong đó chia ra: + Chuyên ngành PHCN và VLTL: 02 người. + Chuyên ngành Xét nghiệm y học: 01 người b) Khối hành chính: - Tổ chức, hành chính, nhân sự (01.003): 01 người. - Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 02 người, vị trí là Hộ lý.

Đăng lúc 2 năm trước · 724 lượt xem

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (Bác sỹ hạng III) và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức (Bác sỹ hạng III) năm 2020

Kết quả xét tuyển: - Số đăng ký xét tuyển: 10 người - Số thí sinh tham dự phỏng vấn: 10 người - Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 10 người

Đăng lúc 2 năm trước · 486 lượt xem
12