Thông tin tuyển dụng

Đăng lúc 6 tháng trước · 1130 news.view
Đăng lúc 7 tháng trước · 1780 news.view
Đăng lúc 7 tháng trước · 1645 news.view
Đăng lúc 8 tháng trước · 881 news.view
Đăng lúc 8 tháng trước · 236 news.view
Đăng lúc 8 tháng trước · 185 news.view

Thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia

Số lượng cần tuyển dụng: 143 người Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 121 người Khối hành chính: 20 người

Đăng lúc 10 tháng trước · 1574 news.view