Thư mời báo giá "Mua vật liệu thay thế cho hệ thống lọc nước RO sử dụng trong chạy thận nhân tạo"

Đăng lúc: 00:00:00 29/03/2024 (GMT+7)

 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:“Mua vật liệu thay thế cho hệ thống lọc nước RO sử dụng trong chạy thận nhân tạo” với nội dung cụ thể như file đính kèm:
YÊU CẦU BÁO GIÁ RO lần 2 (1).pdf