Thư mời báo giá thuốc insulin

Đăng lúc: 16:06:02 28/06/2024 (GMT+7)

Hiện nay, Bệnh viện đang có kế hoạch mua sắm Insulin sử dụng tại Bệnh viện năm 2024 - 2025. Nhằm mục đích xây dựng giá dự toán lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bệnh viện trân trọng kính mời quý công ty báo giá cung cấp, cụ thể như file đính kèm:
thư mời báo giá(4) 28-Jun-2024 15-50-58.pdf